• Правила користування сайтом

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ TEHOSMOTR.COM.UA

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. У цих Правилах користування сервісами сайту (надалі – Правила), якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
Правила - Публічна пропозиція Адміністратора, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, фізичній особі – підприємцю укласти з ним Угоду про надання послуг на умовах, що містяться в даній угоді та/або безпосередньо на сайті.
Сайт – Інтернет - ресурс, який знаходиться за адресою в мережі Інтернет https://tehosmotr.com.ua, який призначений для надання послуг визначених цими Правилами. Інформація про Користувача на сайті доступна лише Користувачу.
Сервіси – Програмний-технічний комплекс «tehosmotr.com.ua», реалізований у вигляді веб-інтерфейсу, що надає можливість створювати, розміщувати, змінювати, відтворювати, управляти та знищувати контент, отримувати, який надається у користування Користувачу для цілей, визначених цими Правилами.
Акцепт - Повне прийняття Користувачем умов Правил шляхом користування Сайтом, що свідчить про прийняття (акцепт) Користувачем цих Правил. Будь-яке користування Сайтом (перехід на будь-яку сторінку Сайту, користування будь-яким функціоналом чи інформаційним сервісом на Сайті) означає, що Користувач ознайомлений з  цими Правилами, розуміє і приймає їх умови. Починаючи з моменту користування будь-яким Сервісом сайту, Користувач вважається таким, що прийняв умови цих Правил в повному об’ємі, без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди Користувача з будь-якими із положень цих Правил, Користувач не має права користуватися Сайтом та/або Сервісами Сайту.
Адміністратор сайту, https://tehosmotr.com.ua електронна адреса info@tehosmotr.com.ua
Користувач - Будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, що прийняла умови цих Правил та користується послугами Сайту;
Послуги/Сервіси сайту - Платні та безоплатні послуги, що надаються Адміністратором за допомогою ресурсів та сервісів Сайту.
Обліковий запис/акаунт - Відомості, необхідні для ідентифікації Користувача при підключенні до Сайту, інформацію для авторизації Користувача в системі, за допомогою якого він може користуватися Сервісами Сайту (кабінет споживача, кабінет юридичної особи та ін.)
Користувач отримує доступ до акаунта Користувача ввівши на Сайті логін/пароль, які зазначені Користувачем при Реєстрації або внаслідок зміни в подальшому.
Тарифний план – Затверджена Адміністратором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування.
Реєстрація - Процес створення облікового запису Користувачем після надання їм відповідних даних, прийняття Правил і активації облікового запису. (акаунт Користувача).

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

2.1. Ці Правила розроблені на основі та у відповідності до вимог діючого законодавства України та є публічним і безстроковим договором, згідно якого Адміністратор надає доступ Користувачу до використання своїх Сервісів на безоплатних та платних умовах, викладених у цих Правилах, а Користувач, в свою чергу, зобов'язується використовувати ці Сервіси у відповідності до умов цих Правил, а у випадку використання платних сервісів, своєчасно і належно оплачувати їх.
2.2. Адміністратор сайту,  (далі – Адміністратор) публікує ці Правила про надання послуг на Інтернет - ресурсі.
2.3. Адміністратор зобов’язується надати Користувачу послуги щодо користування Сервісами Сайту на умовах цих Правил (далі – Послуги), відповідно до функціональних можливостей особистого кабінету Користувача. До переліку послуг що доступні на сайті зокрема відносяться:
для суб'єктів ОТК:
- розміщення інформації про суб'єкт ОТК на порталі tehosmotr.com.ua
для клієнтів (тих кому потрібно пройти ОТК, хто відправляє заявку через сайт)
- можливість записатися онлайн.
Детальний перелік послуг розміщено на сайті: https://tehosmotr.com.ua.
2.4. Користувач самостійно обирає Сервіси сайту, якими він бажає користуватися, з наявного на сайті переліку.
2.5. Користування ресурсами Сайту, є згодою на дотримання всіх умов, викладених у цих Правилах користування сайтом, у тому числі, шляхом реєстрації на Сайті свого облікового запису (аккаунту, кабінету). Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністратором, предметом якої є надання користувачеві послуг з використання Сайту і його сервісів.
2.6. Адміністратор може у будь-який час змінювати умови, викладені в цих Правилах, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті. 
2.7. Користувач зобов’язаний ознайомлюватися з цими  Правилами перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Користувач продовжуєте користуватися Сайтом після оприлюднення змінених Правил, це означає згоду Користувача на дотримання Правил з усіма його змінами.
2.8. Якщо будь-які умови цих Правил або зміни до них неприйнятні для Користувача, він можете не розпочинати користування Сайтом або припинити дію свого облікового запису, звернувшись до Адміністратора. 
2.9. Представники та працівники Адміністратора безпосередньо не мають доступу до персональних даних Користувача, оскільки сайт їх обробляє автоматично.
2.10. Персональні дані Користувача на цьому сайті, обробляються автоматично з метою доступу до широкого спектру Сервісів сайту.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Користувача:
3.1.1. Неухильно дотримуватись цих Правил;
3.1.2. Зберігати логін/пароль в таємниці та не розголошувати його третім особам;
3.1.3. Негайно, але не пізніше 24-годин повідомити Адміністратора про факт компрометації логіна/пароля;
3.1.4. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт Адміністратора для ознайомлення з публікаціями Адміністратора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих Сервісах, тарифах та Угоді;
3.1.5. Дотримуватися законодавства України та норм міжнародного права щодо інформації, її передачі та захисту.
3.1.6. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи після закінчення кожної сесії роботи з Сервісами. Адміністратор не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цих Правил;

3.2. Користувач має право:
3.2.1. Самостійно визначати перелік Сервісів сайту, якими він бажає користуватися;
3.2.2. Отримати доступ до користування Сервісами на умовах, встановлених цими Правилами;
3.2.3. На одностороннє розірвання цього Договору в будь-який момент шляхом видалення акаунту Користувача; 
3.3. Користувач не має права:
3.3.1. Вживати дій, які можуть перешкодити нормальному функціонуванню Сайту, в тому числі не втручатися в зміст Сервісу, свій Обліковий запис, Облікові записи інших користувачів або в інформаційно-технічні елементи Сервісу;
3.3.2. Порушувати права інших користувачів сайту та/або вводити їх в оману, наприклад, шляхом надання неправдивої інформації або приховування відповідної інформації;
3.3.3. Вживати будь-яких незаконних дій, у тому числі не використовувати функціональні можливості Сервісу для передачі або публікації матеріалів, які порушують закон та особисті права, контент терористичного змісту, що містить або поширює дитячу порнографію, що порушує права на інтелектуальну власність інших осіб, а також дискримінаційного або расистського характеру;
3.3.4. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати інформацію, за відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або якими-небудь договірними відносинами;
3.3.5. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати недозволену спеціальним чином рекламну інформацію, спам (у тому числі й пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти або використовувати Сервіси виключно для перенаправлення користувачів на веб-сторінки інших доменів;
3.3.6. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-які електронні матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли чи програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання чи програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
3.3.7. Несанкціоновано збирати та зберігати персональні дані інших осіб;
3.3.8.  Вчиняти дії, які впливають на стабільність роботи сайту;
3.3.9. Розміщувати посилання на ресурси Глобальної мережі, зміст яких суперечить чинному законодавству України;
3.3.10. Іншим чином використовувати ресурси Сайту задля порушення норми чинного законодавства України, в тому числі норм міжнародного права, що стосуються цих Правил та безпосередньо Сайту.
3.4. Адміністратор зобов'язаний:
3.4.1. Якісно та своєчасно надавати послуги відповідно до умов цих Правил;
3.5. Адміністратор має право:
3.5.1. Залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) без погодження Користувача;
3.5.2. Зупинити надання послуг за цим Договором Користувачу у випадку порушення ним Правил;
3.5.3. Змінювати, оновлювати й удосконалювати Сайт, програмне забезпечення та Сервіси сайту, додавати або видаляти певні функціональні можливості чи функції Сервісів сайту, проводити коротко часові технічні роботи у період яких сайт не буде працювати;
3.5.5. У разі отримання достовірного повідомлення (на підставі повідомлення про зловживання або будь-яким іншим способом) про те, що інформація що опублікована із використанням функцій Сайту, є незаконною або порушує положення Правил, Адміністратор може негайно заблокувати цей текст, включаючи, відповідні безоплатні або платні Послуги. У разі блокування інформація буде непомітною або недоступною для осіб, які використовують Сервіс.

4. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Користування безкоштовними Сервісами сайту розпочинається з дати акцепту (прийняття) Користувачем цих Правил та є безстроковим за умови їх дотримання.
4.2. Користування платними Сервісами сайту визначається Тарифним планом на Сайті або окремою домовленістю між Адміністратором та Користувачем.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну та повну інформацію за питаннями, які пропонуються у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або в Адміністратора є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Адміністратор має право на власний розсуд заблокувати або видалити особистий кабінет Користувача та відмовити Користувачу у використанні своїх Сервісів (або їх окремих функцій).
5.2. Адміністратор зобов’язується надати Користувачу доступ до Сервісів впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту виконання Користувачем всіх вимог, визначених п.5.1 Угоди.
5.3 Доступ до Сервісів вважається наданим, з моменту надання Користувачу можливості користуватись та розпоряджатись особистим кабінетом Сайту за допомогою Сервісу, у тому числі змінювати, відтворювати, управляти та знищувати його контент.

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Користувач самостійно обирає та використовує безкоштовні Сервіси сайту, якими він бажає користуватися, з наявного на сайті переліку.
6.2. Вартість платних Сервісів та строки надання доступу до користування Сервісами визначається Тарифним планом або окремою домовленістю між Адміністратором та Користувачем. Тарифний план на платні Сервіси, що надаються, опублікований на сайті: https://tehosmotr.com.ua., і  може бути змінений Адміністратором в односторонньому порядку. При цьому ціна на вже узгоджену раніше послугу зміні не підлягає.
6.3. Оплата здійснюється  згідно виставлених Користувачем рахунків  у вигляді 100 % передплати шляхом перерахування Користувачем грошових коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Адміністратора за кожну окремо надану Послугу або безпосередньо на Сайті обравши одну із запропонованих систем оплати.
6.4. Після початку надання послуг Виконавцем, платежі не підлягають поверненню Користувачу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту інформації та матеріалів що розміщуються вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того або іншого контенту чи зміст контенту порушує права та законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на нематеріальні блага, що їм належать, а також інформацію що порушує вимоги чинного законодавства України.
7.2. Користувач визнає та погоджується з тим, що Адміністратор не зобов'язаний переглядати контент, що розміщується та/або поширюється Користувачем за допомогою Сервісів, а також те, що Адміністратор має право (але не зобов’язання) на власний розсуд відмовити Користувачу в розміщенні та/або поширенні ним контенту або видалити будь-який контент, розміщений на Сайті, який доступний за допомогою Сервісів. Користувач усвідомлює та згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту Сайту, включаючи оцінку надійності, повноти або корисності цього контенту.
7.3. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що технологія роботи Сервісів може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача Адміністратором, а також перероблення його Адміністратором для відповідності технічним вимогам того чи іншого Сервісу.
7.4. Адміністратор не несе відповідальності якщо у зв’язку з недотриманням умов Правил неуповноважені треті сторони отримали доступ до Облікового запису Користувача, а також за втрати що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Адміністратора.
7.5. У жодному випадку Адміністратор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які неможливо було обґрунтовано передбачити.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ І СУПЕРЕЧОК

8.1 Користувач, який вважає, що його/її права і/або інтереси були порушені Адміністратором, може відправити претензію електронною поштою за адресою info@tehosmotr.com.ua із зазначенням повного найменування (для юридичних осіб) або ім'я, прізвище та по батькові (для фізичних осіб), а також зворотної адреси (поштового та електронного) і контактного номера телефону.
8.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання претензії Адміністратор зобов'язується відправити відповідь по суті на електронну адресу відправника.
8.3. Адміністратор звільняється від зобов’язання розглядати анонімні скарги або скарги, які містять неправдиву або неповну інформацію про відправника.
8.4. У разі, якщо відправник не задоволений відповіддю, отриманою від Адміністратора, або користувач не отримав його в призначений час, процедура повинна бути проведена заново шляхом поштового листування. Для вказаних цілей використовується електронна адреса адреса  info@tehosmotr.com.ua. В такому випадку термін відповіді буде продовжений до 10 (десяти) робочих днів.
8.5. У разі, якщо спір не буде вирішено шляхом процедури подачі претензії, як це передбачено вище, такий спір може бути вирішений у судовому порядку.

9. ТЕРМІН ДІЇ ПРАВИЛ

9.1 Правила починають діяти з моменту їх розміщення в мережі Інтернет за адресою https://tehosmotr.com.ua і діють до моменту відкликання або зміни Адміністратором.